Op.Dr.Alper ARIKAN

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

E-mail: alperarikan@avrupahospitaladana.com

Yüksek Lisans Tezleri (Tıpta Uzmanlık Tezi)

       Diz eklem içi patolojilerde Ters McMurray testinin klinik önemi. (2012- Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD)  

  Yayınlar

 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 

1) Ters Mcmurray testinin diz eklem içi patolojilerdeki klinik önemi.

       Alper Arıkan, Mehmet Akdemir, Ahmet Çağdaş Biçen, Ahmet Cemil Turan, Mehmet Aykut Türken, İbrahim Halit Pınar.  İzmir Üniversitesi Tıp Dergisi İzm Üniv Tıp Derg 2015; 3:6-12

       Izmir University Medical Journal Izm Univ Med J 2015; 3:6-12

2) Karpal tünel sendromu cerrahi tedavisinde hipotenar fat pad uygulamasının yeri. Hypothenar fat pad applications in the surgical treatment of carpal tunnel syndrome.

       Ahmet Ekin, Alper Arıkan

       TOTBİD Dergisi 2015; 14:612–614

       doi: 10.14292/totbid.dergisi.2015.84

       DERLEME

 

      Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

       Sözlü bildiriler

      1)  ALT EKSTREMİTE KOMPLEKS DEFEKTLERİN ONARIMINDA GÜVENİLİR SEÇENEK: SERBEST OSTEOKÜTAN RADİAL ÖNKOL FLEBİ İLE 2 OLGU
Mustafa Kürşat Evrenos, Alper Arıkan, Mehmet Dadacı, Bilsev İnce,Haldun Onuralp Kamburoğlu.VI. Ulusual Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi. Nisan 2014 Antalya/Türkiye

      2)  MANAGEMENT OF THE EXTREMELY DELAYED HAİR TOURNİQUET SYNDROME; A NEW MİCROSURGİCAL TREATMENT MODALİTY FOR THE SALVAGE OF THE ALMOST AUTOAMPUTATED FİNGERS

Aydın Budeyri, Gokhan Meriç, Seckin Kurt, Alper Arıkan, Bahadır Hakan Oğuz, Mete Manıcı,Deniz Akbay. .VI. Ulusual Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi. Nisan 2014 Antalya/Türkiye

      3)Distal Radius kırıklarının açık redüksiyonunda radial styloid fragmanın önemi
 Mehmet Akdemir*, Ahmet Çağdaş Biçen*,Mehmet Aykut Türken*, Ahmet Cemil Turan*, Alper Arıkan*

       Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 4. Ulusal El rehabilitasyonu Kongresi 11-15 Mayıs 2016, Fethiye/Muğla

     4) İzole ulna diyafiz kırıklarında kısa kol alc¸ı ile tedavi
 Mehmet Akdemir*, Ahmet Çağdaş Biçen*,Mehmet Aykut Türken*, Ahmet Cemil Turan*, Alper Arıkan* Ahmet Ekin* Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 4. Ulusal El rehabilitasyonu Kongresi 11-15 Mayıs 2016, Fethiye/Muğla

       5) Beşinci metakarp kırıklarının retrograd k teli ile tedavisi
 Mehmet Akdemir*, Ahmet Çağdaş Biçen*,Mehmet Aykut Türken*, Ahmet Cemil Turan*, Alper Arıkan*  Ahmet Ekin*. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahi Kongresi, 4. Ulusal El rehabilitasyonu Kongresi 11-15 Mayıs 2016, Fethiye/Muğla

       6) Treatment of femur osteomyelitis with shortening in tree steps and usage of both external fixators and internal fixator. Mehmet Akdemir*,Alper Arıkan*,  Ahmet Çağdaş Biçen*,Mehmet Aykut Türken*, Ahmet Cemil Turan*,   Ahmet Ekin*.  Osteosynthese International 2016 . Gerhard Küntscher Society Annual Meeting. 22 – 24 September 2016 • Aschaffenburg

       7)Dislocation of knee prosthesis and treatment with Osteobridge(TM) arthrodesis system. Mehmet Akdemir*, Alper Arıkan*, Ahmet Cagdas Bicen*, Mehmet Aykut Turken*, Ahmet Cemil Turan*, Ahet Ekin*Osteosynthese International 2016 . Gerhard Küntscher Society Annual Meeting. 22 – 24 September 2016 • Aschaffenburg

       8) Bone and soft tissue infections and sepsis due to war  injuries including polytrauma. Mehmet Akdemir, Alper Arıkan, Ahmet Cagdas Bicen, Ahmet Cemil Turan, Mehmet Aykut Turken, Ahmet Ekin. Mehmet Akdemir*, Alper Arıkan*, Ahmet Cagdas Bicen*, Mehmet Aykut Turken*, Ahmet Cemil Turan*, Ahet Ekin* Osteosynthese International 2016 . Gerhard Küntscher Society Annual Meeting. 22 – 24 September 2016 • Aschaffenburg

      9)Femoral insufficiency fractures related to long term bi-phosphonate use and femoral deformity; three cases. Mehmet Akdemir*, Alper Arıkan*, Ahmet Cagdas Bicen*, Mehmet Aykut Turken*, Ahmet Cemil Turan*, Ahet Ekin* Osteosynthese International 2016 . Gerhard Küntscher Society Annual Meeting. 22 – 24 September 2016 • Aschaffenburg