Op.Dr.Ahmet BİCİK

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

E-mail: ahmetbicik@avrupahospitaladana.com

Uzmanlık Çalışma Alanları :

-          El Cerrahisi -Rekonstrüktif Cerrahi

-          Paralitik Hastalıkların Cerrahisi (Cerebral Palsi ve Obstetrik Palsi Cerrahisi)

-          Artroskopik ve Rekonstrüktif El ve El Bileği cerrahisi

-          El ve Üst Ekstremite Rekonstrüktif Mikro Cerrahi

-          Pediatrik Ortopedik Cerrahi

-          Genel Ortopedi ve Travmatoloji

Eğitim ve Kurs :

-          Travmatik Mikrocerrahi ( 6 Ay - Gülhane Askeri Tıp Akademisi / Ankara / Türkiye)

-          El Cerrahisi (18 Ay - Hospital for Special Surgery / New York / USA)

-          El Cerrahisi ( 12 Ay - Indiana Hand Center / indiana / USA)

-          El Bileği Artroskopisi ( 6 Ay - Hospital for Special Surgery / New York / USA)

-          Lepra Cerrahisi (6 Ay - Cape Town / Güney Afrika )

-          Tırnak Yatağı Cerrahisi (3 Ay - Caracas / Venezulla )

-          Omuz Obstetrik Palsi Erken Cerrahisi ( 3 Ay - Lillie / Fransa )

-          Üst Extrémité Serbest Flebleri ( Rekonstrüksiyon) ( 4 Ay) (Manilla / Filipinler)

-          Yumuşak Doku Rekonstrüktif Cerrahisi ( 12 Ay - Nara Med. Faculty Orth.Surg.Dept..  Nara / JAPONYA )

 

Profesyonel Çalışma :

-          Azerbaycan Tıp Üniversitesi - Ortopedi ve Travmatoloji Kafedrası ( Ana Bilim Dalı) Konsultan Öğretim Görevlisi - Baku / AZERBAYCAN ( 2008 - 2015 )   

-          Serbest Uzman Hekim - Ortopedi ve Travmatoloji

İstanbul/TÜRKİYE ( 2001- 2007)

-          Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi - Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı (Başhekim ) İstanbul/TÜRKİYE ( 1999-2001)

 

Uzmanlık Eğitimi :

-          El Cerrahisi ve Mikrocerrahi ( Başasistan) İst.Ünv. Çapa Tıp Fak. Plas.ve Rekonst. Cer. Ana Bilim Dalı

TÜRKİYE (1996-1999)

-          El Cerrahisi (Başasistan) İst. Ünv. Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilimdalı / TÜRKİYE ( 1995-1996 )

-          Şişli Etfal Hastanesi İstanbul / TÜRKİYE ( 1990-1995 -Ortopedi ve Travmatoloji)

 

Üyelikler :

-          Turkish Society of Orthopedics & Traumatology

-          Turkish Society for Reconstructive Microsurgery

-          Turkish Society for Hand & Upper Extremity

-          Greece Society Of MicroSurgery

-          Europen Society of Reconstructive Microsurgery

-          International Society Of Orthopeadic Surgery and Traumatology

-          American Society For Surgery of the Hand

-          Azerbaycan Ortopediya ve Travmatologia Asossasiasi

 

Litaratür :

 

-          Doğuştan Kalça Çıkığının Tedavisinde Açık Redüksiyon ve SALTER innominate Osteotomi sinin neticelerinin Değerlendirilmesi.. 1995 ( Uzmanlık Tezi)

-          Çocuk Femur Kırıklarının Traksiyon ve Pelvipedalik Alçı Tedavisi uygulanmasının Değerlendirilmesi (5 yıllık ) Acta Orth Turc. Cilt 24/2 210-13

-          İleri Yaş ( 55-70 yaş) İzole Femur Boyun Kırklarında Parsiyel ( Thomson) Protezlerinde Non-İnfeksiyoz Gevşeme Nedenleri.. ( Şişli Etfal Dergisi 1997-2 89-13)

-          Nondeplase Çocuk Humerus Kırıklarının Konservatif Tedavi Neticeleri ( Açta Orth. Turc. 25/3 123-127)

-          Radius Alt Uç Kırıklarında kapalı Redüksiyon .Eksternal Fiksasyon ve Percutan KTeli Uygulamaları Neticelerimiz (El ve Üst Extremite 2009/1 26-31)

-          Parmakucu Amputasyonlarında Lokal Flep Uygulamalarımız ve Neticeleri (El ve Üstextremite 2008 /3 14-19)

-          Karpal Tünel Sendromunda Cerrahi Tedavi Sonrası Fonksiyonel Değerlendirme (Act.Orh.Tuc 40/4 285-289)

-          Konservatif Tedavi Sonucunda Oluşan Scafoid Psödoartorzlerın Kortikospongioz Greftleme Neticeleri. (Act Orth Turc. 31 /1 118-122)

-          Postmenapozal Dönem CMC eklem artrozlarının CMC eklem Artrodezlerinin Fonksiyonel Neticeleri..(El ve Mikrocerrahisi Dergisi 2008 -2/43-48)

-          Kienböck hastalığında distal metafizer radius kısaltma osteotomisi ile tedavi sonuçlarımız (El ve Mikrocerrahi Dergisi 2010)

-          Surgical correction of unsuccessful derotational humeral osteotomy in obstetric brachial plexus palsy: evidence of the significance of scapular deformity in the pathophysiology of the medial rotation contracture. (Tech Hand Up Extrem Surg. 2007 Mar; 11(1):8-14.)

-          The functional effects of tendon transfers for external rotation deformity in brachial plexus birth palsy. (Microsurgery. 2008; 28(4):252-61.)

-          Evaluation of Radial Head Dislocation in brachial plexus birth palsy. (Acta. Orth. Jure 42 /5 310-14

-          Serbral ifliçli uşaqların bud canaq oynaqlarinm içe büküm deformasiasımn düzeldilmesinde Stillin Gluteus medius ve minumus adele veterlerinin kabaqa yörüdülmesi operatsyasmin neticeleri. (Azerbaycan Ortopediya ve Travmatologiya Elmi Praktika Jurnali (Yanvar- ¡yun 2013)

-          Kynon ocTeoTOMi/in A^m xnpypmnecKoro neneı-ınA BTopnMHoro nneMeBoro cycTaea - -Ancnna3nn y fleıeı/ı c nepcucT^pyiOLneii aKyujepcKMX nneneBoro cnneTem/m napannHOM

-           Kalıcı Obstetrik Plasili Çocuklarda Sekonder Gleno Humeral Eklem Displazisinin Cerrahi tedavisinde DOME osteotomisi

Yabancı Diller :

İngilizce (Çok İyi)  - Rusça (İyi)