Kişisel detaylar
Doctor Adı Uzm . Dr. Mehmet Şükrü GÜÇEL
Birincil Uzmanlık Kardiyoloji - Dahiliye
Eğitim ve Öğretim
Tıp eğitimi 1964-1970 İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
1979 Dahiliye Uzmanlığı ( Aynı yıl Kardiyoloji Yüksek Lisans uzmanlığı sınavı)
İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kaplama Cerrahisi (yüksek ihtisas)
Sonra aynı hastanede Kardiyoloji uzmanı öğretim üyesi
Tıp Deneyim 1986 Adana Devlet Hastanesi
Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Kardiyoloji Yoğun Bakım Üniteleri kurucusu
Adanada ilk koroner anjiyografik ünitesi kurucusu (1987-1988)
Adana Numune Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı Fatma Kemal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi çalışmaları öncüsü
2009 yılından Özel Avrupa Hospital hastanesinde