Çocuk Yoğun Bakım Nedir?

Çocuk Yoğun Bakım hizmeti, yaşamsal öneme sahip hastalığı olan 0-18 yaş aralığındaki çocukların yakından izlem ve tedavisinin yapıldığı, ciddi teknik donanıma sahip, ayrı bir ünitede verilen hizmettir. Çocuklar metabolizmasıyla, fizyolojisiyle, psikolojisiyle yetişkinlerden çok farklıdır. Çocukluk yaş grubunda görülen hastalıklar ve tedavileri farklılık göstermesi nedeniyle bu yaş grubundaki çocuklar Çocuk Yoğun Bakımlarda tedavi edilmektedir.

Çocuk Yoğun Bakım Bölümü Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

 • Akut solunum yetmezliklerinde noninvaziv ve invaziv solunum destekleri ve tedavileri
 • ARDS tanı ve tedavisi ve yüksek frekanslı ossilasyon tedavisi Sepsis tanı ve tedavisi
 • Hipovolemik, septik, kardiyojenik, obstriktif (nörojenik ve anaflaktik) şok tanı ve tedavileri
 • Akut böbrek yetmezliği tanı ve tedavisi, diyaliz ve sürekli renal replasman destek tedavileri
 • Travma
 • Aritmi tanı ve tedavileri
 • Zehirlenmeler tanı ve tedavileri
 • Konvulziyon tanı ve tedavileri
 • Nörolojik kas hastalıkları (SMA vb) takibi
 • Nörometabolik hastalıklara bağlı solunum problemleri, solunum destek tedavileri
 • Doğumsal metabolik hastalıkların tedavisi ve takibi
 • Ektrakorporeal yaşam destek tedavileri (devamlı venovenöz hemodiyaliz, devamlı venovenöz hemofiltrasyon, devamlı venovenöz hemodiyafiltrasyon tedavisi) gibi modern ve kanıta tıp uygulamaları ile desteklenen her türlü güncel tedaviler verilmektedir.

Yoğun Bakım Bölümü Tanı Ve Tedavi Hizmetleri

Hastanemizin 0-18 yaş hastaların kabul edildiği 11 Yataklı 3.Düzey Çocuk Yoğun Bakım ünitemizde hastanın kabulünden itibaren hastayla ilgili her türlü takip, tedavi ve bakım hizmetleri ileri teknolojiye sahip cihazlarla, uzman doktorlar ve deneyimli sağlık personelleri tarafından 24 saat gözetim altında gerçekleştirilmektedir. Çocuk Yoğun Bakım da suni solunum cihazları, monitörler ve diyaliz cihazlarıyla kritik çocuk hastaların tedavisi ve izlemi yapılmaktadır. Çocuk Yoğun bakımda yatan hastalara tüm ileri düzey laboratuar testleri ve görüntüleme tetkikleri 24 saat boyunca anında uygulanabilmektedir