Göz Sağlığı ve Hastalıkları Nedir?

    Göz Sağlığı ve Hastalıkları; görme yolları hastalıkları ve cerrahisiyle ilgilenen bir tıp bilim dalıdır. Göz yaklaşık olarak 22-26 mm arasında küresel bir duyu organımızdır. Gözümüzün ortalama ağırlığı 7.5 gr hacmi ise 6.5 ml dir. Göz orbita ismi verilen kemik bir çukurun içinde yer alır. Bu kadar küçük bir organ beynimize gelen uyarıların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Göz küresi 3 tabakadan oluşmaktadır. Dış tabaka sklera (göz akı)ve korneadan,orta tabaka iris (gözümüze rengini veren yapı) ve mercek, iç tabaka ise retina (ağ tabaka) dan oluşmaktadır.

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Hangi
Hastalıklarla İlgilenir?

 • Glokom (Göz tansiyonu)
 • Üveit
 • Arpacık
 • Konjonktivit
 • Katarak
 • Blefarit
 • Astigmat
 • Miyop
 • Hipermetrop
 • Retina Hastalıkları (Sarı nokta, diyabet ve tansiyona bağlı retina kanamaları)
 • Göz Yaşı Kanal Tıkanıklılığı
 • Göz Yaşı Kesesi İltihaplanması
 • Şaşılık
 • Ambliyopi( Göz tembelliği)
 • Pitozis(Göz kapağı düşüklüğü)
 • Keratit
 • Keratokonus

Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü
Tanı ve Tedavi Hizmetleri

    Hastanemizin Göz Sağlığı ve Hastalıkları bölümüne başvuran hastalarımızı öncelikle göz teknisyenleri tarafından Otorefkeratometre (Bilgisayarlı göz ölçümü) ve bilgisayarlı göz tansiyon ölçümü alınır. Uzman hekimimiz tarafından hastanın şikayetleri dinlenir ve ayrıntılı göz muayenesi yapılır. Hastanın muayenesi sonrasında hastaya uygun tedavi yöntemi önerilir.

   Göz hastalıkları aynı zaman da cerrahi bir branştır. Göz hastalıklarının bir kısmı medikal dediğimiz ilaçlar ile tedavi edilmekte (glokom, konjonktivit, blefarit, üveit, sklerit, episklerit, kreatit), bazı rahatsızlıklar için gözlük ve kontak lens (miyop,astigmat, hipermetrop, keratokonus, presbiyopi) tedavisi uygulanmaktadır. Katarakt tedavisinde fakoemülsifikasyon yöntemi, retina hastalıklarında viterektomi, şaşılık hastalarında şaşılık cerrahisi, göz yaşı tıkanıklığı, kapak düşüklüğü, görme kusurlarının lazer tedavisi ile giderilmesi, bazı glokom hastalarında cerrahi tedavi uygulanır. Göz bölümü teknoloji ile iç içe bir bölümdür. Göz hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanmakta olduğumuz birçok cihaz mevcuttur. Kullanılan cihazları şöyle sıralayabiliriz;

 • Otorefkeratometre
 • Tonometre
 • Biyomikroskop
 • Bilgisayarlı Görme Alanı
 • OCT(Optik koherenstomografi)
 • FFA(Fundusfloreseinanjiografi)
 • Optik Biyometri
 • Oküler Usg
 • Argon Lazer
 • Yag Lazer
 • Excimer Lazer