Psikiyatri Nedir?

Psikiyatri, insan beyninin algısal durumunu, düşünce, duygu ve davranışlarını ilgilendiren değişikliklerini ve hastalıklarını inceleyen, tanımlayan ve tedavi eden bir tıp dalıdır.

Psikiyatri Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

 • Depresyon
 • Bipolar Duygulanım Bozukluğu gibi Duygu Durum Bozuklukları
 • Şizofreni
 • Sanrısal Bozukluklar gibi Psikotik Bozukluklar
 • Anksiyete Bozuklukları
 • Panik Bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif Bozukluklar
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Sosyal ve Diğer Fobiler
 • Alkol – Madde Bağımlılıkları
 • Cinsel İşlev Bozuklukları
 • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu
 • Kişilik Bozuklukları
 • Psikoonkoloji
 • Uyku Bozuklukları
 • Majör Depresyon
 • Sınav Kaygısı

Psikiyatri Bölümü Tanı Ve Tedavi Hizmetleri

Polikliniğimizde psikiyatrik rahatsızlıkların tanı ve tedavisi psikiyatri uzman hekimin değerlendirmesi sonucunda gerekli gördüğü psikolojik test istemi ya da aile görüşmeleri dahilinde sürdürülmektedir. Psikofarmakolojik ilaç tedavisi ve psikoterapi görüşmeleri hastaya ve hastalığa göre uygulanmaktadır. Bazı hastaların yatarak tedavileri hastanemizde uygulanmaktadır.