Üroloji Nedir?

Üroloji kadın ve erkeklerin üriner sistem (idrar yolları) ve erkeklerin üreme organları hastalıklarının cerrahi ve medikal tedavisi ile uğraşan bilim dalıdır.

Üroloji Hangi Hastalıklarla İlgilenir?

Böbrek ve idrar yolları taşları, idrar yolu darlıkları
Böbrek tümörleri, kistleri ve hidronefroz
Mesane tümörleri, taşları
BPH (Prostatın iyi huylu büyümesi)
Prostatit
Prostat kanseri
İdrar kaçırma
Çocuklarda altını ıslatma
Erkeklerde kısırlık tedavisi (Erkek infertilitesi, Varikosel)
Testis Hastalıkları (Testis tümörü, Hidrosel)
Cinsel fonksiyon bozuklukları (Sertleşme kaybı, Erken boşalma)
Çocuk ürolojisi (İnmemiş testis,Hipospadias)
Sünnet

Üroloji Bölümü Tanı Ve Tedavi Hizmetleri

Hastanemizin Üroloji bölümünde güncel tıbbi donanımı ve deneyimli kadrosu ile kaliteli, güvenilir, muayene, tetkik, medikal ve cerrahi tedavi hizmetinin yanı sıra Böbrek, Üreter, Mesane, Testis, Prostat, Üretra, Skrotum, Penis Hastalıkları, Erkek Kısrlığı, Sertleşme Bozuklukları tanı tedavisi yanında çocuk üroloji hastalıkları, Sünnet, Sünnet derisi hastalıkları tanı ve tedavisi uygulanmaktadır. Üroloji tanı hizmetlerinde Bilgisayarlı Tomografi(BT), Manyetik Rezonans (MR), Ultrason (Üriner USG, Dobler USG), Laboratuvar tetkikleri, PSA testi ve Sistoskopi tanı ve tedavi sürecinde önemli katkı sağlamaktadır.

Bölümümüzde Uygulanan Cerrahi İşlemler

Böbrek Hastalıkları;Böbrek taşları böbrek tümörleri böbrek çıkımı darlıkları,böbrek kisti, Nonfonksiyone(çalışmayan) böbrek hastalıklarında Rijit (Sert) ve Flexible Üreterorenoskopi ile URS ve RIRS ( Böbrek içi kapalı taşa kırma ) açık ve endoskopik cerrahi işlemi uygulanmaktadır. 

Üreter Hastalıklar; Üreter taşları, üreter darlıkları, gebelik hidronefrozu, üretertümörleri, reflü(VUR) hastalıklarında açık ve endoskopik cerrahi işlemi uygulanmaktadır.
Mesane Hastalıkları; Mesane taşları, mesane tümörleri, idrar kaçırma, çocuklarda altını ıslatma (gece idrar kaçırma) hastalıklarında açık ve endoskopik cerrahi işlem uygulanmaktadır.
Prostat Hastalıkları; BPH (İyi huylu prostat büyümesi), Prostat kanseri, kronik prostatit hastalıklarında açık ve endoskopik yöntemlerle Prostat ameliyatları (Tur Prostatektomi, Unipolar ve Bipolar Plazmakinetik) uygulanmaktadır.
Testis ve Skrotum Hastalıkları; Testis büyümesi, Testis torsiyonu, Varkosel (Mikrocerrahi ile) Erkek kısırlığı, Hidrosel, Epididim kisti, Üreme kanalı darlıkları, İnmemiş testis tedavisi ve cerrahi girişimler uygulanmaktadır.
Penis ve Üretra Hastalıkları; Sertleşme bozukları, Penis eğriliği (Payronie hastalığı), Erken boşalma, Üretra darlıkları, Hipospadias(İdrar kanalının alta açılması), Genital siğil tedavisi, PRP, Penil protez takılması ve cerrahi girişimler uygulanmaktadır.
Sünnet; Genel ve Lokal Anestezi altında yapılmaktadır.