Gold Check-Up Paketi

Muayene

 • İç Hastalıkları Hekimi Check-Up Muayene
 • Kardiyoloji Uzm. Hekim Muayene
 • Üroloji Uzm.Hekim Muayene
 • Nöroloji Uzm. Hekim Muayene
 • Diyetisyen

Laboratuvar

 • Hemogram
 • Demir (Fe)
 • Demir Bağlama
 • Ferritin
 • Vitamin D
 • Vitamin B12
 • Hemoglobin A1c
 • Bun
 • Albumin
 • Ürik Asit
 • Açlık Kan Şekeri (Glukoz)
 • Kreatinin
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • TSH
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Trigliserid
 • LDL
 • HDL
 • Total Kolesterol
 • Anti HIV
 • Sedimantasyon
 • RF
 • CRP
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Ca 125
 • Ca 15.3
 • Ca 19.9
 • CEA
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Gaitada Gizli Kan
 • Spesifik Antijen (PSA) Serbest

Radyolojik Tetkikler

 • Akciğer Filmi(Grafisi)
 • Tüm Batın Ultrasonu (USG)
 • EKG (Elektrokardiyografi )
 • Beyin MR

Platin Check-Up Paketi

Muayene

 • İç Hastalıkları Hekimi Check-Up Muayene
 • Kardiyoloji Uzm. Hekim Muayene
 • Üroloji Uzm.Hekim Muayene
 • Diyetisyen

Laboratuvar

 • Hemogram
 • Demir (Fe)
 • Ürik Asit
 • Açlık Kan Şekeri (Glukoz)
 • Kreatinin
 • Alkalen Fosfataz (ALP)
 • TSH
 • Trigliserid
 • LDL
 • HDL
 • Total Kolesterol
 • Anti HIV
 • Sedimantasyon
 • RF
 • CRP
 • SGOT (AST)
 • SGPT (ALT)
 • Tam İdrar Tetkiki
 • Gaitada Gizli Kan
 • Spesifik Antijen (PSA) Serbest

Radyolojik Tetkikler

 • Akciğer Filmi(Grafisi)
 • Tüm Batın Ultrasonu (USG)
 • EKG (Elektrokardiyografi )