Sahip olduğu başarıya, ilkelerinden taviz vermeden çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan; tüm çalışmalarında mükemmelliği ve yüksek performansın değerini artırmayı ve geliştirmeyi ana ilke edinen Avrupa Hospital,

  • Stratejik plan ve hedefler doğrultusunda; görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmayı ve bu gücü en verimli şekilde değerlendirmeyi,
  • Çalışanlarının maddi ve manevi haklarını gözeterek, onlara bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı ve bu değerlerin benimsendiği; nitelikli, huzurlu ve sıcak bir çalışma ortamını sağlamayı, 
  • Çalışanlarının becerilerini kullanabilecekleri ortamı ve düşüncelerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ağını oluşturarak onların verimliliğini ve etkinliğini en üst düzeyde tutmayı,
  • Farklı bakış açıları ve bilgi birikimlerini bir arada barındıran katılımcı yönetim politikası izlemeyi,
  • Çalışanlarına şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek kuruma bağlılıklarını ön planda tutmayı ve sahip olduğumuz beyin gücünü muhafaza etmeyi,
  • Çalışanlarının motivasyonlarını geliştirerek tüm çalışanlar arasında fırsat eşitliğini sağlamayı,
  • Yüksek performanslı çalışanları ödüllendirmeyi ve onları farkındalık oluşturacak çalışmalara teşvik etmeyi,
  • Yenilikçi insan kaynakları uygulamalarını hayata geçirerek çalışanlarına daima en iyiyi sunmayı,
  • Hasta ve hasta yakınlarına yüksek kalitede hizmet veren ve “Koşulsuz Hasta Memnuniyetini” sağlayan; eğitime ve gelişime açık, motivasyonu ve kurum aidiyeti yüksek çalışanlara sahip bir ekiple çalışmayı, İnsan Kaynakları Politikası olarak benimsemiştir.